PROF. DR SINIŠA SREMAC


Dr Siniša Sremac, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, rođen je u Rumi 30.3.1983. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Integrisane osnovne i master akademske studije završio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Saobraćajni odsek, smer Drumski saobraćaj. Studije je završio u minimalnom roku sa prosečnom ocenom 9,28 i stekao zvanje diplomirani inženjer saobraćaja master. Dobio je nagradu Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u školskoj 2005/06. godini. Tri godine bio je stipendista Ministarstva prosvete i nauke, dok je poslednje godine integrisanih studija dobio stipendiju Fonda za mlade talente Republike Srbije na konkursu za najbolje studente završne godine.

IMG_1514

Doktorske studije završio je na Fakultetu tehničkih nauka, studijski program Saobraćaj sa prosečnom ocenom 10. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Model za upravljanje tokovima robe u transportnoskladišnim procesima“ odbranio je 2013. godine i stekao zvanje doktor nauka saobraćajno inženjerstvo. Time je postao prvi doktorant na Departmanu za saobraćaj koji je završio doktorske studije usklađene sa Bolonjskom deklaracijom. Po završetku integrisanih osnovnih i master studija zaposlio se na Fakultetu tehničkih nauka, Departmanu za saobraćaj, prvo na radnom mestu saradnik u nastavi (2008 2009. godina), potom asistent-master (2009 2013. godina), docent (2013 2018. godina) i vanredni profesor (2018 danas).

Učestvuje u održavanju nastave na osnovnim studijama iz predmeta: Logistika transporta opasnog tereta, Rizici pri manipulisanju opasnim materijama, Kontrola i preventiva u transportu opasnih materija, Poznavanje robe u transportu i Transportnologističke osobine robe. Rukovodilac je studijskog programa Saobraćaj na doktorskim akademskim studijama i član Saveta doktorskih studija fakulteta. Na doktorskim studijama drži nastavu iz predmeta: Upravljanje rizicima u transportu opasnih materija, Logistički sistemi, te Skladišta i skladištenje. Fakulteta tehničkih nauka 2014. godine dodelio mu je nagradu Momčilo Momo Novković za izvanredne rezultate u radu sa studentima, postignute odlične naučne rezultate i doprinos promociji fakulteta. Dobitnik je dva priznanja Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za naučnu izuzetnost i to kao drugi istraživač po citiranosti u 2020. godini, odnosno treći u 2021. godini, u AP Vojvodini za oblast tehničkih nauka, podoblast saobraćaj, urbanizam, građevinarstvo, uređenje, zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduha. 

Na polju naučno – istraživačkog rada postigao je značajne i originalne rezultate. Do sada je objavio preko 130 naučnih i stručnih radova, od toga 24 rada na SCI listi u vrhunskim i vodećim međunarodnim naučnim časopisima. Kao koautor objavio je dva udžbenika, Transport opasne robe i Transportno-logističke osobine i tokovi robe u izdanju Fakulteta tehničkih nauka i poglavlje u međunarodnoj monografiji. Učestvovao je, kao rukovodilac ili ekspert, u izradi preko 20 naučnih i stručnih projekata. Fakultet tehničkih nauka imenovao ga je za rukovodioca stručnog osposobljavanja vozača i savetnika za bezbednost u transportu opasne robe. Učestvovao je u osnivanju i rukovođenju Klasterom opasne robe Srbije. Uključen je kao stručno lice ekspert u rad Grupacije za transport opasne robe pri Privrednoj komori Vojvodine. Ostvario je značajnu saradnju sa privrednim subjektima u oblasti saobraćaja i transporta, pre svega u izradi ekspertskih mišljenja i pružanja konsultantskih usluga u transportu robe i gde se posebno ističe saradnja Fakulteta tehničkih nauka i NIS A.D. Novi Sad. Rukovodi stručnim osposobljavanjem savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, obuku koju je do sada uspešno savladalo preko 250 kandidata.

Oženjen i otac troje dece.

 • Najvažnije publikacije iz oblasti transporta opasne robe
 • Deo projekata u kojima je učestvovao
 • Član programskog odbora na naučnim konferencijama
 • Pamučar, D., Sremac, S., Stević, Ž, Ćirović, G., Tomić, D., New multi-criteria LNN WASPAS model for evaluating the work of advisors in the transport of hazardous goods, Neural Computing and Applications,  Volume 31, Issue 9, pp. 5045-5068, 2019. (M21)  
 • Sremac, S., Ziramov, N., Tanackov, I., Stević, Ž., Ristić, B., Ammonia-risk distribution by logistic subsystems and type of consequence, Burns, Volume 46, Issue 2, pp. 360-369, 2020.   (M22)
 • Tanackov I., Janković Z., Sremac S., Miličić M., Vasiljević M., Mihaljev-Martinov J., Škiljaica I., Risk distribution of dangerous goods in logistics subsystems, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, ISSN: 0950-4230, 54, pp. 373-383, 2018. (M22)
 • Badi, I., Stević, Ž., Sremac, S., An integrated fuzzy model for solid waste management in Libya, Sustainability Modeling in Engineering, Chapter 5, pp. 117-143, Publisher: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2019. ISBN: 978-9813276321  
 • Sremac S., Arsić T., Vukobratović B., Smiljanić N., Tepić G., Justification of the usage of the approved packaging in the transport of dangerous goods, First International Conference Transport for Today‘s Society, Bitola, ISBN 978-9989-786-79-2, pp. 264-270, 2016. (M33)
 • Tepić, G., Sremac, S., Stević Ž., Tomašević, M., Hybrid methods of risk assessment in the system of hazardous substances, International Conference on Management, Engineering and Environment - ICMNEE 2019, pp. 319-329, Belgrade, Serbia. (M33)
 • Sremac, S., Hodak, J., Upotreba propisane ambalaže u transportu opasne robe, 1. Regionalno savetovanje Održivo upravljanje hemikalijama, str. 81-86, Novi Sad, Srbija (M61)
 • Sremac, S., Stević, Ž., Karamaşa, Ç., Safety requirements for the use of prescribed packaging in the transport of dangerous goods, VI International Scientific Conference Safety and Crisis Management - Theory and Practise Safety For The Future, ISBN 978-86-80692-06-7, pp. 10-19, Belgrade, Serbia, 2020. (M31)
 • Sremac, S., Vojvodić, N, Ilić, J., Matijašević, M., Mišić, J., Mrkić, N., Defining the criteria for the selection of the route in the transport of dangerous goods, 15th International Conference “Road Safety in Local Community”, Vrnjačka banja, Serbia, ISBN 978-86-7020-444-7, pp. 293-301, 2020.  (M33)
 • Sremac S., Arsić T., Smiljanić N., Vukobratović B., Stojić G., Safety plans as a prevention in the transport of dangerous goods, ISBN 978-99955-36-66-4,  str. 97-102, VI International Symposium New Horizons 2017 of Transport and Communications, Doboj, Bosnia and Hercegovina, 2017. (M33)
 • Sremac S., Tanackov I., Kopić M., Tadić Ž., Ziramov N., Analysis of extraordinary events in the transport of dangerous goods by rail in the Republic of Serbia, The sixth international conference transport and logistics TIL 2017, ISBN 978-86-6055-088-2, pp. 177-181, Niš, Serbia, 2017. (M33) 
 • Sremac S., Tanackov I., Ožegović B., Ziramov N., Analiza zakona o transportu opasne robe, Ecologica, Vol. 24, br. 87, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, ISSN 0354-3285,  str. 776-780, 2017. (M52)
 • Sremac S., Kopić M., Matić B., Stojić G., Menadžment u isporuci pošiljaka sa opasnim materijama kurirskim službama, Tehnika - Menadžment, ISSN 1450-9911, vol. 72, br. 1, str. 126-131, 2017.  (M52)    
 • Tepić, G., Lalić, B., Tanackov, I., Sremac, S., Milisavljević S., Kostelac, M., Numerical model of fragmentation hazards due to tank explosion, Transactions of FAMENA, ISSN:1333-1124, 2019. (M23)
 • Tepić, G., Tasić, N., Sremac, S, Bogojević, B., IoT u menadžmentu katastrofalnih događaja, Ecologica, Vol. 27, No. 67, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, ISSN 0354-3285, str. 129-133, 2020. (M52)
 • Ožegović B., Sremac S., Tadić Ž., Stević Ž., Značaj i uloga savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta železnicom, Ecologica, Vol. 23, br. 83, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, ISSN 0354-3285, str. 647-651, 2016. (M52)
 • Smiljanić N., Arsić T., Vukobratović B., Sremac S., Medical waste - solutions and dilemmas, 10th international scientific conference Crisis Management Days, UDK 502.173:61(497.11), ISBN 978-953-7716-77-6, pp. 772-779, Tuhelj, Croatia, 2017. (M33) 
 • Ožegović B., Sremac S., Arsić T., Tepić G., Organization of transportation of medical and clinical waste, ISBN 978-99955-36-66-4, pp. 516-523, VI International Symposium New Horizons 2017 of Transport and Communications, Doboj, Bosnia and Hercegovina, 2017. (M33)
 • Tepić G., Tepić I., Sremac S., Tasić N., Bogojević B., Menadžment rizika kao odgovor na prirodne katastrofe, Ecologica, vol. 22, br. 79, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, ISSN 0354-3285,  str. 651-654, 2015. (M52)
 • Tepić G., Tepić I., Simeunović N., Ćosić Đ., Tasić N., Sremac S., Maintenance strategies based on risk in manipulating of dangerous substances, Unapređenje sistema zaštite na radu, 12. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Tara, ISBN 978-86-919221-0-8, str. 187-193, 2015. (M63)
 • Ožegović B., Sremac S., Stojić, N., Arsić, T., Hodak J., Packaging of medical and clinical waste in prescribed packaging, Second International Conference "Transport for Today's Society" Bitola, pp. 411-418, 2018. (M33) 
 • Stojaković D., Tanackov I., Sremac S., Analiza raspodele rizika benzina po logističkim podsistemima i tipu dejstva, Ecologica, br. 91, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, ISSN 0354-3285, str. 711-716, 2018. (M52) 
 • Stojaković D., Tanackov I., Sremac S., Statistic analysis of accidents in logistics gasoline system, International Conference on Management, Engineering and Environment - ICMNEE, Obrenovac, ISBN 978-86-80698-12-0, pp. 176-184, 2018. (M33)  
 • Ožegović B., Sremac S., Kopić M., Hodak J., Analysis of Infectious Medical Waste in Serbia, 4th International conference mechanical engineering in XXI century, Niš, ISBN 978-86-6055-103-2, pp. 91-94, 2018. (M33)  
 • Pudar, D., Sremac, S., Stojiljković, I., Jovanović, M., Tomić, D., Benefit of application of the software for monitoring vesseles under pressure, 14th International Conference “Road Safety in Local Community”, Kopaonik, Serbia, ISBN 978-86-7020-419-5, Vol. 2, pp. 291 – 298, 2019.  (M33)
 • Tomić, D., Sremac, S., Transportation of dangerous goods across cities – amendments in favor of traffic streams identification and facilities protection, 14th International Conference “Road Safety in Local Community”, Kopaonik, Serbia, ISBN 978-86-7020-419-5, Vol. 2, pp. 261 – 270, 2019. (M33)
 • Tepić, G., Sremac, S., Milisavljević, S., Tasić, N., Bogojević, B., Fukushima Daiichi accident caused by natural disaster, Ecologica, 94, 2019, pp. 247-252, ISSN: 0354-3285. (M52)
 • Đelošević, M., Sremac, S., Tepić, G., Reliability of cylindrical tank exposed to fire, 9th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 659, Number 1, Kragujevac, Serbia, 2019. doi:10.1088/1757-899X/659/1/012003  (M33)
 • Stević, Ž., Pamučar, D.,  Sremac, S. Milisavljević, Аn integrated FUCOM-EDAS model for decision making in transportation of dangerous goods, XV International May Conference on Strategic Management - IMCSM19, pp. 17 - 25, Bor, Serbia, 2019. (M33)
 • Tepić, G., Sremac, S., Morača S., Lalić, B. Kostelac, M., Stojković, V., Accidents in facilities for storing hazardous materials, Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications - ORESTA, pp. 24-39, 2019.  (M53)
 • i drugi.
 •  
 • Analiza stanja iz oblasti transporta opasne robe za lokacije Matice NIS a.d. Novi Sad,  naručilac: NIS a.d. Novi Sad, realizator: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Rukovodilac projekta: prof. dr Siniša Sremac, 2019.
 • Regulisanje saobraćajnih tokova i parkiranja u kompleksu društva Vojvodinašped AD, naručilac: Vojvodinašped AD Novi Sad, realizator: Kopros, Novi Sad, Rukovodilac projekta: prof. dr Siniša Sremac, 2019.
 • Feasibility study Logistic Centre and Intermodal Terminal at Vršac finansiran, European community external actions, financed from the EU General Budget, IPA programme: 1388/Municipality of Vrsac/43219/31.05.2013-3, Saobraćajni fakultet Beograd, 2014.
 • Istraživanje tehničko-tehnološke, kadrovske i organizacione osposobljenosti Železnica Srbije sa aspekta sadašnjih i budućih zahteva Evropske Unije, Tehnološki razvoj, br. projekta: 36012, 2011 - 2019. 
 • Razvoj i primena optimizacionih metoda u oblikovanju lanaca snabdevanja i distribucije pri oblikovanju distribucionog centra za logističku podršku velikoserijskoj proizvodnji, Tehnološki razvoj, br. projekta: 36030, 2011 - 2019.
 • Makro analiza robnih i transportnih tokova u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za privredu, 2012.
 • Prethodna studija opravdanosti izgradnje logističkog centra sa intermodalnim terminalom u stanici Novi Sad ranžirna, Regionalna agencija Alma Mons u okviru projekta Europe - Adriatic sea-way freight, 2016.
 • Elementi strategije razvoja multimodalnog transportnog sistema Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, 2012.
 • Detaljna studija stanja i strategija razvoja sa akcionim planom za logističke centre u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 2013.
 • i drugi.
 • International Conference on Management, Engineering and Environment, 2019, Serbia - Belgrade https://www.icmnee.org/
 • VII International Conference New Horizons 2019, Doboj http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/
 • Regionalno savetovanje Održivo upravljanje hemikalijama, Novi Sad, 2019. Scientific Board, 8th International Congress Motor Vehicles and Motors 2020 entitled “Ecology – Vehicle and Road Safety – Efficiency”, Kragujevac, Serbia. http://www.mvm.fink.rs/congress.htm
 • II Konferencija “Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno-medicinskog i tehničko-bezbednosnog aspekta, ekologije i zaštite od požara”, 2021, Hotel Kraljevi čardaci, Kopaonik, Srbija.
 • 1st E-business technologies, Department of a Business, Belgrade, Serbia, Programme committee member 2021.
 • VIII International Conference New Horizons, Faculty of Transport and Traffic Engineering Doboj, University of East Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, Programme committee member 2021.
 • 2. Регионално саветовање Одрживо управљање хемикалијама, Нови Сад, Србија, Члан програмског одбора, 2021.
 • III Конференција “Безбедност и здравље на раду са здравствено-медицинског и техничко-безбедносног аспекта, екологије и заштите од пожара”, Копаоник, Србија, Члан научно-програмског одбора, 2022.
 • Први научно стручни скуп “Безбедан транспорт, складиштење и руковање опасним материјама” - ТСР 2022, Стара Пазова, Србија, Председник научно-
  програмског одбора, 2022.

DR GORAN TEPIĆ

Dr Goran J. Tepić rođen je 25.7.1982. u Vukovaru. Osnovnu i srednju školu je završio u Novom Sadu. Diplomirao je na departmanu za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Master studiije je završio na departmanu za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment i stekao akademski naziv master inženjer menadžmenta odbranivši rad pod nazivom Strateško planiranje i organizacija pretovarnih stanica za manipulaciju opasnim materijama.

Goran Tepić

Radio je kao stručni saradnik-laborant laboratorije za učenje na daljinu E-llab. 2013. godine upisuje doktorske studije, a 2014. zapošljava se kao asistent na katedri za proizvodne sisteme, organizaciju i manadžment. Doktorirao je 2019. godine na departmanu za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, odbranivši rad pod nazivom Razvoj metodološkog koncepta za upravljanje rizikom u sistemu opasnih materija. Drži vežbe na predmetima: Upravljanje rizicima pri manipulisanju opasnim materijama, Logistika transporta opasnog tereta, Projektovanje sistema zaštite, alati i tehnike upravljanja projektima i Poznavanje robe u transportu.

Sertifikovani je savetnik za bezbednost u transportu opasne robe u drumskom i železničkom transportu (ADR i RID) kao i interni proveravač ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 19011 i OHSAS 18001. Učestvuje u radu Klastera opasne robe Srbije. Autor je preko 20 naučnih i stručnih radova, objavljenih u vodećim domaćim i inostranim časopisima i naučno-stručnim konferencijama.

DR MARKO VELIČKOVIĆ

Dr Marko Veličković, rođen je 1986. godine u Vranju, gde je stekao svoje osnovno i srednje obrazovanje. Svoj obrazovni put nastavlja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za saobraćaj, gde 2010. godine stiče bečelor, a 2011. godine master diplomu saobraćajnog inženjerstva. Zvanje doktora nauka stiče 2020 godine. Pored formalnog obrazovanja usavršava se i neformalono, od čega se izdvaja da je od 2021. godine sertifikovani savetnik za bezbednost u transportu opasne robe. 

Od 2012. godine do danas zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka, trenutno u zvanju asistent sa doktoratom. Držao je nastavu studentima osnovnih i master studija na četiri predmeta: Transportno-logističke osobine robe, Špedicija, Špedicija u poštanskom saobraćaju i Povratna i zelena logistika. 

Do sada je objavio preko 30 radova u naučnim časopisima i na konferencijama, od čega 3 rada na SCI listi. Bio je učesnik na nekoliko projekata i studija, od kojih je značajno izdvojiti: Analiza transporta opasne robe za NAFTAGAS-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad (2021) i Studija revizije SMART plana za grad Novi Sad (2022-2023). Učestvovao je na nekoliko ERASMUS+ i CEEPUS programa razmene znanja i ideja sa inostranim stručnjacima i partnerima. Aktivan je član organizacionog odbora konferencije Towards a Humane City, koja se održava svake druge godine u Novom Sadu. Takođe je član i nekoliko naučnih i stručnih organizacija, od kojih se izdvajaju IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i WCTRS (World Conference on Transport Research Society).

Pored uspeha na profesionalnom planu, brižan je otac dvoje dece i posvećen suprug.

KONTAKT

 • ftn.opasnematerije
 • Siniša Sremac