Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada je ovlašćeni centar za stručno osposobljavanje ADR vozača na osnovu rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 153-01-00078/2015-01-3. 

Na osnovu potvrde o stručnoj osposobljenosti koju izdaje fakultet, kandidati polažu pismeni ispit u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Odseku za transport opasne robe. Nakon položenog ispita, ministarstvo izdaje ADR sertifikat za vozača vozila za transport opasne robe. Sertifikat za ADR vozača važi pet godina nakon čega se obnavlja.  

Vozači se mogu prijaviti za sledeće obuke:

  • samo kurs osnovnog stručnog osposobljavanja ili
  • kurs osnovnog stručnog osposobljavanja plus specijalistička obuka za cisterne.

Na Fakultetu tehničkih nauka se organizuju samo obuke za veće grupe ADR vozača prijavljenih preko privrednih subjekata, nije moguća pojedinačna prijava kandidata.

Dodatne informacije u vezi obuke i prijave za obuku na: 

KONTAKT

  • ftn.opasnematerije
  • Siniša Sremac